cennik
Wersja polskaWersja angielska
cennik

Uprzejmie informujemy, że ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.poz.2016 z 2015 r.).

Akademia Pływania