cennik
Wersja polskaWersja angielska
cennik
19.06.2017 - UMIEM PŁYWAĆ -2017

 

 

„Umiem Pływać" to programem, zapewniającym bezpłatne i systematyczne uczestnictwo uczniów klas II i III szkół podstawowych w zajęciach na pływalni uwzględniając przy tym elementy nauki i zabawy, oraz edukację w zakresie bezpieczeństwa w wodzie.

 

Koszt tegorocznego programu to 660 tys. zł. W ramach przyznanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dotacji udało nam się uzyskać kwotę 150 000 zł , pozostała kwota została pokryta przez gminy zgłaszające udział w projekcie. 

 

 

Realizacja programu przebiega w formie dodatkowych zajęć sportowych w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, z częstotliwością 1 lub 2 raz w tygodniu, w grupach liczących 15 osób. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

 

W tym roku zgłoszonych zostało 2250 uczestników, w tym 510 małych tarnogórzan. W tegorocznej edycji programu udział biorą także: Tworóg (45 osób), Miasteczko Śląskie (45 osób), Świerklaniec (135 osób), Zbrosławice (210 osób), Bobrowniki (180 osób), Woźniki (195 osób), Piekary Śląskie (930 osób). W projekcie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych ( klasy II i III ), dzieci wywodzące się z różnych środowisk zarówno wiejskich jak i miejskich. Gminy zapewniają rekrutację uczestników, opiekunów i pokrywają koszty transportu. Zajęcia odbywają się w okresie od lutego do grudnia tego roku.

 

Cele projektu obejmują : 

- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

- promocja zdrowego stylu życia - nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

- profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

- zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowana do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,

- edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów

- aktywne i ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego

- poznanie podstawowych technik stylów pływackich - poznanie zasad bezpieczeństwa oraz higieny - nauka zasad zachowania na głos wołania o pomoc przez tonącego człowieka

 - umożliwienie nauki pływania dzieciom z gmin, w których nie ma krytej pływalni