cennik
Wersja polskaWersja angielska
cennik
17.11.2018 - Puchar Regionalny we wspinaczce na czas

W sobotę 17.11.2018 r. w związku z organizacją zawodów ścianka wspinaczkowa będzie otwarta od godziny 15:00. Zapraszamy do kibicowania a po 15-tej do sprawdzenia się na drogach z sobotnich zawodów.

 

PUCHAR REGIONALNY
Dzieci Młodszych, Dzieci i Młodzików oraz Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowcówwe wspinaczce na czas w formacie klasycznym.
Centrum Wspinaczkowe Klif w Tarnowskich Górach
17.11.2018 r.

1. Organizator

- Stowarzyszenie Sanus Vivere
- Klub Wspinaczki Sportowej Klif
- Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.

Naczelnik zawodów: Tomasz Pąchalski

Sędzia Główny: Mateusz Nawratek


2. Uczestnictwo

Zawodnik w zawodach reprezentuje swój macierzysty klub, w którym jest zarejestrowany w PZA.
Zawodnicy startują w swoich kategoriach wiekowych.
O uczestnictwie w zawodach decyduje miejsce zameldowania.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach - dokument do pobrania ze strony PZA. Brak zgody rodziców/opiekunów prawnych dyskwalifikuje ze startu w zawodach.
Dodatkowo wszyscy zawodnicy muszą mieć wypełniony formularz/ oświadczenie rodzica dziecka wspinającego się do pobrania tutaj: http://www.parkwodny.com.pl/hala-sciana-wspinaczkowa,pl,3,25

W trakcie zawodów Zawodnicy muszą znajdować się pod opiekątrenera/ prawnego opiekuna.

Osoby biorące udział w rozgrywkach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych i powinny mieć aktualne badania lekarskie uprawniające do uprawiania wspinaczki. Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne spadają na prawnych opiekunów uczestników zawodów.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

Kategorie wiekowe:
DZIECI MŁODSZE

  • Dziewczęta i chłopcy 7 - 9 lat (urodzone w latach 2011 - 2009),

DZIECI

  • Dziewczęta i chłopcy 10 - 11lat (urodzone w latach 2008 - 2007),

MŁODZIKI

  • Dziewczęta i chłopcy 12-13 lat (urodzone w latach 2006 - 2005),

JUNIORZY MŁODSI

  • Dziewczęta i chłopcy 14 - 15 lat (urodzone w latach 2004 - 2003),

JUNIORZY i MŁODZIEŻOWCY

  • Dziewczęta i chłopcy 16 lat i starsi (urodzone w latach 2002 i starsi),

 

3. Rejestracja zawodników

Zapisy na zawody prowadzone są poprzez formularz rejestracyjny. Lista uczestników dostępna jest na stronie PZA. Zapisy przyjmowane są do dnia 14.11.2018 do godziny 20:00 przez internet.Dla osób, które nie zdążą zapisać się przez internet możliwe są zapisy w dniu zawodów.

Ostateczna rejestracja zawodnika następuje w dniu imprezy w biurze zawodów po weryfikacji płatności oraz podpisanych regulaminów.

4. Opłata startowa

Opłata startowa wynosi 30 zł w przedsprzedaży - płatne przelewem do 14.11.2018.

Opłata startowa wynosi 40 zł w terminie od 15.11.2018 do dnia zawodów - płatne gotówką w biurze zawodów.

NR KONTA:
26 2030 0045 1110 0000 0406 0930
Stowarzyszenie Sanus Vivere
ul. Obwodnica 8
42-600 Tarnowskie Góry

W tytule przelewu proszę wpisać: „Puchar_Regionalny_17.11.2018_IMIĘ_NAZWISKO_ZAWODNIKA".

W dniu zawodów podczas rejestracji zawodnicy są zobowiązani posiadać ze sobą potwierdzenie przelewu!

5. Miejsce i adres zawodów

Centrum Wspinaczkowe Klif
Hala Sportowa Tarnowskie Góry

ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry.

6. Nagrody i wyróżnienia

Organizator przewiduje medale i dyplomy dla zawodników za miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej z podziałem na dziewczęta i chłopców.

7. Harmonogram

Sobota, 17.11.2018

Konkurencja wspinaczki na czas, format klasyczny:
- 08:00 - otwarcie biura zawodów i rejestracji
- 09:00 - 9:45 - start kategorii dzieci młodsze (eliminacje + finał)
- 09:45 - 10:00 - dekoracja kategorii dzieci młodsze
- 10.00 - 11.00 - start kategorii dzieci (eliminacje + finał)
- 11:00 - 11:15 - dekoracja kategorii dzieci młodsze
- 11.15 - 12.15 - start kategorii młodzików (eliminacje + finał)
- 12:15 - 12:30 - dekoracja kategorii młodzików

- 12.45 - 13.30 - start kategorii junior młodszy (eliminacje + finał)
- 13:30 - 13:45 - dekoracja kategorii junior młodszy
- 13.45 - 14:30 - start kategorii junior i młodzieżowiec (eliminacje + finał)
- 14:30 - 14:45 - dekoracja kategorii junior i młodzieżowiec (eliminacje + finał)
- 15:00 - zakończenie zawodów

Harmonogram ma charakter poglądowy, organizator zastrzega sobie prawo zmian w przypadku dużych ilości dzieci w poszczególnych kategoriach.

8. Forma rywalizacji

Zawody w konkurencji na czas składają się z rundy eliminacyjnej i rundy finałowej. Runda finałowa odbędzie się zaraz po zakończeniu rund eliminacyjnych.
Zawody odbywają się na dwóch drogach jednocześnie. Zawodnicy startują parami, o kolejności startu decyduje algorytm losowy.
Na wyznaczonych drogach start odbywa się dwa razy. Raz na drodze nr 1 i raz na drodze nr 2. Suma dwóch czasów jest brana pod uwagę w klasyfikacji generalnej.
Najlepsza 4 po eliminacjach rywalizuje ponownie w półfinale, po którym dwoje najlepszych wchodzi do finału gdzie startują jeszcze raz a przegrana dwójka zajmuje miejsca 3 i 4 w oparciu o czasy z półfinału.

Drogę uznaje się za ukończoną, kiedy zawodnik dotknie oznaczonego chwytu, który oznacza koniec drogi.
Nieukończenie drogi lub odpadnięcie od ściany powoduje niezaliczenie biegu bez możliwości jego powtórzenia. W przypadku nieukończenia jednej z dróg eliminacyjnych zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.

Pomiar czasu ręczny.

9. Zasady bezpieczeństwa

Zawodnicy są zobowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i wykonywać polecenia wydawane przez organizatorów i sędziów zawodów.
Zawodnicy przebywają na ściance wspinaczkowej wyłącznie pod opieką swoich opiekunów/ trenerów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminu zawodów, regulaminu Hali Sportowej oraz Centrum Wspinaczkowego Klif.

Osoby nie stosujące się do zaleceń organizatora i sędziego będą dyskwalifikowane.

10. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat jest równocześnie regulaminem zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego oraz Naczelnika zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA.

Decyzja Sędziego Głównego oraz Naczelnika Zawodów jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy
oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Pucharze Regionalnym w Centrum Wspinaczkowym Klif w dniu 17.11.2018, wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.