cennik
Wersja polskaWersja angielska
cennik
17.10.2020 - Hala Sportowa, Ścianka Wspinaczkowa, Korty Squash CZYNNE!

Hala Sportowa od soboty 17 października 2020 będzie czynna od godziny 8:00 do 22:00. 

Korty Squash czynne bez zmian 8:00 - 22:00.

Ścianka wspinaczkowa działa bez zmian:

- w dni powszednie 15:00 - 22:00

- w weekendy i święta 10:00 - 22:00.

 

Pamiętajcie o zachowaniu zasad bezpieczeństwaobowiązujących w Hali Sportowej:

1. Na terenie całego obiektu (arena główna, ścianka wspinaczkowa, squash) może przebywać nie więcej niż 150 osób.

2. Należy zachować dystans społeczny 1,5m, również na widowni.

3. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem czasu treningu - osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni. Przebierając się po zajęciach należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu szatni.

4. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na obiekt i wyjściu.

5. Osoby z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe), powinny rozważyć decyzję o korzystaniu z obiektu w godzinach najmniej popularnych lub zaniechaniu korzystania do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

6. Na ściance wspinaczkowej obowiązuje zakaz wymieniania się sprzętem osobistym tj. (buty wspinaczkowe, uprząż, przyrząd do asekuracji, kask) pomiędzy osobami w ramach jednej sesji wspinaczkowej.

7. Zakaz używania na obiektach wspinaczkowych wspólnej magnezji. Zalecane jest używanie magnezji indywidualnej, w szczególności magnezji w płynie.

8. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym. 

 

Akademia Pływania